Още за къщата в “Още за къщата”

Много приятно впечатление ми прави, че това симпатично списание – “Още за къщата” – публикува доста от най-полезните си статии и онлайн. А откакто се запролети, си набелязах и материалчета със строителни съвети, ремонти и изолации:

Е, аз чета хартиената версия, основно докато пътуваме до строежа, но ровенето в стари броеве да открия коя статия къде беше ми е досадно… дори и в този си орязан вариант сайтът е полезен 🙂

Обаче в хартиената версия има повече картинки. Мрън!

One thought on “Още за къщата в “Още за къщата””

  1. A hyperlink to your weblog was provided by Themelis Cuiper’s SocialGarden cases of socialmarketing & internetbusiness, you must be doing a sweet job as he provides a book mark to you. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *